Info

Info

DROŠĪBA LIFTĀ

Rūpējoties ne vien par liftu un eskalatoru tehnisko stāvokli, bet arī par to pasažietu drošību, aicinām ikvienu būt atbildīgu un ievērot drošību gan liftā, gan atrodoties uz eskalātora, lai pasargātu gan sevi, gan citus no nelaimes gadījumiem.

LIFTA APSKATES UN APKOPES

Svarīgi ir ne tikai veikt ikgadējās tehniskās pārbaudes, bet arī regulāras liftu, eskalatoru un pacēlāju apskates un apkopes, lai nodrošinātu iekārtu teicamu darbību un neradītu neērtības vai dzīvības draudus nevienam to lietotājam. Regulāra iekārtu pārbaude un apkope ir būtiska, lai…

LIFTU, ESKALATORU UN PACĒLĀJU TEHNISKĀ PĀRBAUDE

Kādēļ ir nepieciešama liftu, eskalatoru un pacēlāju regulāra tehniskā pārbaude? Atbilde ir gaužām vienkārša. Primāri, tā ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ, lai neradītu draudus neviena pasažiera dzīvībai un veselībai, un neradītu būtiskus bojājumus īpašumos, kuros tie ir uzstādīti. Savlaicīga problēmu…

JAUNĀS LIFTU DROŠĪBAS PRASĪBAS

Vēršam Jūsu uzmanību, ka sākot ar 2022. gadu stāsies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, kuru 40. punkts paredz, ka katrai lifta kabīnei ir jābūt nodrošinātai ar abpusējās saziņas līdzekļiem.…