DROŠĪBA LIFTĀ

Rūpējoties ne vien par liftu un eskalatoru tehnisko stāvokli, bet arī par to pasažietu drošību, aicinām ikvienu būt atbildīgu un ievērot drošību gan liftā, gan atrodoties uz eskalātora, lai pasargātu gan sevi, gan citus no nelaimes gadījumiem.