LIFTA APSKATES UN APKOPES

Svarīgi ir ne tikai veikt ikgadējās tehniskās pārbaudes, bet arī regulāras liftu, eskalatoru un pacēlāju apskates un apkopes, lai nodrošinātu iekārtu teicamu darbību un neradītu neērtības vai dzīvības draudus nevienam to lietotājam. Regulāra iekārtu pārbaude un apkope ir būtiska, lai izvairītos no dārgiem remontdarbiem un priekšlaicīga detaļu un mehānismu nolietojuma.

Apkopes laikā tiek veikta nepieciešamo detaļu ieeļļošana, tīrīšana un noregulēšana, kas nodrošina to ilgtspējību.

Savukārt, veicot lifta apskati, apkalpojošā personāla pienākums ir veikt šādas darbības:

  • pārbaudīt, vai lifta kabīne, šahta, mašīntelpa un pieeja tai, kā arī iekāpšanas (kravas iekraušanas) laukumi visos stāvos, ko apkalpo lifts, ir lietošanas kārtībā;
  • apskatīt lifta šahtas un kabīnes nožogojumu, lai pārliecinātos, vai tas nav bojāts;
  • pārbaudīt elektrisko apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka ir apgaismoti stāvu laukumi lifta šahtas durvju priekšā, kā arī šahta un kabīne un, ka lifta avārijas gadījumiem paredzētais apgaismojums ir lietošanas kārtībā;
  • pārbaudīt lifta šahtas un kabīnes durvju slēgmehānismu darbību, lai pārliecinātos, ka slēgmehānismi darbojas visos stāvos, ko apkalpo lifts un ka šahtas durvis ir noslēgtas arī tad, ja kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāva laukuma grīdas līmeni;
  • pārbaudīt kabīnes kustīgās grīdas, lifta šahtas un kabīnes durvju kontaktu darbību;
  • pārbaudīt kabīnes precīzas apstāšanās un lifta izsaukuma pogas darbību;
  • pārbaudīt automātisko durvju piedziņas mehānismu;
  • pārbaudīt pogas “Stop”, signālspuldzes “Aizņemts” un skaņas un gaismas signalizācijas sistēmu.