JAUNĀS LIFTU DROŠĪBAS PRASĪBAS

Vēršam Jūsu uzmanību, ka sākot ar 2022. gadu stāsies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, kuru 40. punkts paredz, ka katrai lifta kabīnei ir jābūt nodrošinātai ar abpusējās saziņas līdzekļiem.

“Kabīne ir aprīkota ar abpusējas saziņas līdzekļiem, ar kuru palīdzību lifta kabīnē esošie cilvēki var sazināties ar personām, kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un cilvēku evakuāciju. Saziņas līdzekļi funkcionē arī tad, ja nav elektriskās strāvas padeves lifta lietošanai paredzētajos darbības apstākļos, un to darbības ilgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pasažieru atbrīvošanu un evakuāciju ārkārtas gadījumos.”

Aicinām visus tos klientus, kuru apdzīvotajos vai pārvaldītajos īpašumos esošo liftu kabīņu aprīkojums neatbilst augstāk minētajiem noteikumiem, uz savlaicīgu sarunu ar mums, lai ar kopīgiem spēkiem atrastu labāko un piemērotāko risinājumu abpusējo saziņas līdzekļu uzstādīšanai.

Mēs piedāvājam uzstādīt liftu uzraudzības un diagnostikas sistēmu, kas ne vien nodrošina abpusēju saziņu, bet arī sniedz nepārtrauktu lifta darbības uzraudzību reāllaikā, tādējādi palielinot lifta drošību un komfortu tā pasažieriem.