LIFTU, ESKALATORU UN PACĒLĀJU TEHNISKĀ PĀRBAUDE

Kādēļ ir nepieciešama liftu, eskalatoru un pacēlāju regulāra tehniskā pārbaude? Atbilde ir gaužām vienkārša. Primāri, tā ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ, lai neradītu draudus neviena pasažiera dzīvībai un veselībai, un neradītu būtiskus bojājumus īpašumos, kuros tie ir uzstādīti. Savlaicīga problēmu un vājo punktu apzināšana, ne vien spēj novērst nelaimes gadījumus, bet arī ietaupīt uzņēmumu un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju finanšu līdzekļus.

Kopumā tiek izšķirtas trīs veida tehniskās obligātās pārbaudes:

 • pirmreizējā pārbaude lifta, eskalatora vai pacēlāja ekspluatācijas laikā;
 • ikgadējā pārbaude;
 • ārpuskārtas pārbaude, kas tiek veikta normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Veikt uzstādīto iekārtu pārbaudi noteikti jāuztic šīs nozares profesionāļiem, kuri ne vien pārbaudīs un konstatēs liftu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām, bet spēs āri rast piemērotākos, ilgtspējīgākos un maciņam draudzīgākos risinājumus, problēmu konstatēšanas gadījumā.

Jūsu ievērībai, pēc likuma noteiktās ikgadējās tehniskās pārbaudes laikā tiek apskatītas un izvērtētas šādas lietas:

 • lifta metālkonstrukcijas un to savienojumu stāvoklis (piemēram, plaisas, deformācija, sieniņu biezuma, skrūvju un kniežu diametra pārmaiņas korozijas un nodiluma dēļ un citi iespējamie defekti);
 • lifta piekares un piedziņas sistēmas stāvoklis;
 • lifta skriemeļu, buferu, vadotņu, vadkurpju, ātrumierobežotāja, asu un to stiprinājuma detaļu, kā arī vinčas stiprinājuma elementu stāvoklis;
 • lifta iekārtu iezemējuma un izolācijas stāvoklis un pretestības atbilstība pieļaujamai normai;
 • lifta kabīnes apstāšanās precizitāte;
 • lifta automātisko durvju spraugas stāvoklis;
 • lifta drošības ierīces un to plombējums;
 • lifta kabīnes un pretsvara masas, kabīnes un šahtas parametru atbilstību lifta pasē un lietošanas dokumentācijā norādītajiem lielumiem.